Allerød Ju-jitsu

Sjov og effetiv selvforsvar!

Træning er indstillet på alle hold!

Oplysninger om genoptagelse af træning og ny dato for generalforsamlingen vil blive meddelt på Facebook, Holdsport samt her på siden.

 

__________________________

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

I Allerød Ju-Jitsu

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30 på Skovvangskolen, Allerød.

“Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

“Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.  Ethvert medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuld¬magt. Ingen fuldmægtig kan afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.”

Velkommen

Ju-Jitsu er sjov motion og effektiv kampsport for børn og voksne i alle aldre. Her på siden kan du læse mere om Ju-jitsu, og om Allerød Ju-Jitsu Klub. Hvis du vil vide mere, eller har lyst til at deltage, er du altid velkommen til at kontakte os eller blot møde op.