Allerød Ju-jitsu

Sjov og effetiv selvforsvar!

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

I Allerød Ju-Jitsu

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30 på Skovvangskolen, Allerød.

“Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

“Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.  Ethvert medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuld¬magt. Ingen fuldmægtig kan afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.”

Velkommen

Ju-Jitsu er sjov motion og effektiv kampsport for børn og voksne i alle aldre. Her på siden kan du læse mere om Ju-jitsu, og om Allerød Ju-Jitsu Klub. Hvis du vil vide mere, eller har lyst til at deltage, er du altid velkommen til at kontakte os eller blot møde op.