Allerød Ju-Jitsu og selvforsvar

Selvforsvar og sport for alle

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Allerød Ju-Jitsu

 
ONSDAG DEN 20. MARTS 2024 KL. 19.15 PÅ SKOVVANGSKOLEN, ALLERØD.


“Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

 

“Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Ethvert medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.”

Velkommen

Ju-Jitsu er sjov motion og effektiv kampsport for børn og voksne i alle aldre. Her på siden kan du læse mere om sporten, selvforsvar, og om Allerød Ju-Jitsu Klub. Hvis du vil vide mere, eller har lyst til at deltage, er du altid velkommen til at kontakte os eller blot møde op.