Casper Schroll

Underviser:

Voksenhold.

Bestyrelsespost:

Sekretær

Kampsportsgrad:

1. dan Jiu-jitsu

Profession:

Er bachelor i biologi fra Københavns Universitet og civilingeniør i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet.

Kampsportserfaring:

Startede med jiu-jitsu i Budoklubben ”O” i 1996.

Gradueret 1. dan i jiu-jitsu i maj 2004.

Trænererfaring:

Har en instruktøruddannelse fra forsvaret der ligestilles med voksenpædagogisk kursus.

Har deltaget i en række trænerkurser afholdt af DJU (Dansk Judo & Ju-Jitsu Union) i samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund).

Har DJU trænerlicens A.

Har derudover deltaget i talrige instruktørkurser og træningslejre med deltagere fra ind og udland.

Uddannet gradueringsdommer.