Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

I
Allerød Ju-Jitsu

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30
på Skovvangskolen, Allerød.

Generalforsamling 2018   |  Dagsorden til generalforsamling 2018

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam­lingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før ge­neralforsamlingens afholdelse.”

 “Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før ge­neralforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Ethvert medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuld­magt. Ingen fuldmægtig kan afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.”