Jens Erik Rasmussen

Kampsportsgrad: 3. Dan ju-jitsu

Instruktør for: Forældre/barn holdet, voksenholdet og selvforsvars kurser.
Bestyrelsespost: Formand

Kampsportserfaring:
Startede i Budoklubben ”O” i 1978.
Gradueret 1. dan i jiu-jitsu 1985.
Gradueret 2. dan i jiu-jitsu 1988.
Tildelt 3. dan i jiu-jitsu 1997.
Medudvikler af Forsvarets Selvforsvarspensum.
Flere medaljer ved sjællands- og danmarksmesterskaber.
Trænererfaring:
Instruktør i Budo”O” fra 1980 til 2006.
Har undervist i selvforsvar ved Allerød Ungdomsskole fra 1980 til 1991.
Kampsportsinstruktør ved Flyvevåbnet fra 1981 til 1997.
Forsvarets instruktøruddannelse, udbygget med Kursus i Uddannelsesstyring.
Sammenlagt 2 år på Forsvarets Gymnastikskole.
Diverse DIF (Danmarks Idrætsforbund) kurser:
– Basiskursus
– Almen instruktørkursus- Træningslære 1 + 2
– Idrætsskader
– Idrætspsykologi
– Konkurrence tilrettelæggelse.

Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions instruktør kursus.
Uddannet gradueringsdommer.

Andet:
Formand i Budo”O”.
Formand for Jiu-jitsu Danmarks Aktivitetsudvalg.
Formand for Jiu-jitsu Danmark.
Medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions hovedbestyrelse.
Har modtaget DJU klublederpokal.
Har modtaget Allerøds ”Ildsjæl pris”.
Profession:
Uddannet som kok i 1978.
Ansat i forsvaret siden 1979, bl.a. som instruktør i idræt.
Fra 1998 til 2002 uddannet til fotograf.